Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét arra, hogy internetes oldalunk használatát megelőzően olvassák el jelen általános szerződési feltételeinket, mert annak használatával a felhasználó automatikusan elismeri, elfogadja változatlan formában az abban rögzített feltételeket.

I. Vásárlási feltételek

1. Általános rendelkezések

A jelen szerződéses feltételek a Borpalota Kft. (Székhely: 1113 Budapest, Villányi út 18. 4/46; Telephely: 3200 Gyöngyös, Koháry u. 4.) elektronikus, on-line boltjában történő vásárlásra érvényesek, a jelen feltételek alapján kötött szerződés elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül. Kizárólag 18 éven felüli személyek megrendeléseit áll módunkban elfogadni, és a megrendelt termékeket a szállítás során kizárólag 18 éven felüli személyeknek áll módunkban átadni. A vásárláshoz a honlapon történő regisztráció szükséges. A jelen szerződéses feltételek elfogadásával és a megrendeléshez szükséges adatok megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Borpalota Kft. a személyes adatait a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatvédelmi tájékoztatónak megfelelő módon kezelje, feldolgozza. A jelen honlapon keresztül történő megrendeléssel létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződés nyelve magyar.

2. Megrendelés menete

A dubicz.hu weboldalon van lehetőség kiválasztani a megrendelni kívánt terméket és darabszámot. A dubicz.hu weboldalon a rendelési egység 1 doboz, azaz 6 palack, tehát 1 darab terméknek 1 doboz felel meg.

A megrendelni kívánt termékek kiválasztását követően a „kosár tartalma” gombra kattintva lehet ellenőrizni és módosítani a kosár tartalmát. A kosár tartalmának ellenőrzését követően a „folytatás a pénztárhoz” gombra kattintva a megrendelő adatait kell kitölteni; a csillaggal megjelölt adatok kitöltése kötelező. Ugyanezen az oldalon választhatja ki a szállítás és fizetés módját is. A rendelési adatok kitöltését és ellenőrzését követően a „rendelés” gombra kattintva küldheti el megrendelését. A „rendelés” gombra kattintással a megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és a webshopon közzétett adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul. A pontatlan, illetve hibás adatok megadása miatt felmerült esetleges késedelemért, szállítási nehézségekért a bárminemű felelősséget a Borpalota Kft. kizárja. A szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre, mely visszaigazolást az Ön által megadott e-mail címre küldjük.

Amennyiben 48 órán belül nem kap e-mail útján visszaigazolást, mentesül az ajánlati kötöttség alól.

3. Regisztráció

A dubicz.hu oldalon regisztrációra a megrendelési adatok és  egy tetszőleges jelszó megadása mellett van lehetőség,  mely esetén a megrendeléshez megadott adatok alapján egy saját felhasználói profil kerül létrehozásra. A felhasználói profil létrehozását követően ide belépve áttekinthetők (és igény szerint módosíthatók) a személyes, számlázási, szállítási adatok, valamint elérhetők a korábbi (lezárt) vagy éppen feldolgozás alatt álló (folyamatban lévő) rendelések részletei.  A megrendelő a webshopban történő regisztrációjával ugyancsak kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és a webshopon közzétett adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul.

4. Szállítás feltételei
 • Személyes átvétel: a megrendelt termékeket – választása szerint – személyesen átveheti az Borpalota Kft. üzlethelyiségében (3200 Gyöngyös, Koháry u. 4), nyitvatartási időn belül (Hétfő – Péntek 9:00 – 16:00, Szombat – Vasárnap 10:00 – 13:00), előzetesen telefonon (06/37/301-015 telefonszámon) egyeztetett időpontban. Személyes átvétel esetén kiszállítási díj nem kerül felszámításra. Az átvételre a megrendelés visszaigazolásától számított 5 napon belül van lehetőség. Amennyiben a termék megrendelésére 5 napon belül nem került sor, úgy a szerződés lehetetlenül, a megrendelt termék visszaszállításra kerül a logisztikai központba újraértékesíthető/megrendelhető státuszba helyezve azt.
 • Kiszállítás futárszolgálattal: ld. részletesen az 5. pont.
5. Kiszállítási információk, a szállítás díjszabása

A dubicz.hu weboldalon kiszállítással megrendelt termékeket a 24H Futárszolgálat szállítja ki (1106 Budapest, Fehér út 10.).

A kiszállítással megrendelt termékek házhozszállítása súlytól függetlenül bruttó 990.- Ft.
Csomagolási költséget nem számítunk fel.

A szállítás meghiúsul, ha (i) akár az első szállítás megkísérlésével is megtagadják az átvételt, mely esetben második szállításra nem kerül sor, ha (ii) a második szállítás alkalmával sem veszi át senki a megrendelt árut a szállítás helyeként megadott címen. A szállítás meghiúsulása esetén a szerződés lehetetlenül, melyről e-mail útján értesítjük.

Külföldre történő megrendelést sajnos nem áll módunkban teljesíteni.

6. Fizetési feltételek, árak

Az alábbi fizetési módok közül választhat, melyet a vásárlási, megrendelési folyamat véglegesítésénél tud kiválasztani:

 • Személyes átvétellel történő vásárlás esetén készpénzzel, az átvételkor;
 • Utánvétes vásárlás és kiszállítás esetén a futárnál készpénzzel, az átvételkor;
 • Internetes felületen előre történő bankkártyás fizetéssel.

Áraink minden esetben forintban értendők, bruttó árakat jelentenek, és tartalmazzák az Áfát. Bankkártyás fizetésre kizárólag a megrendelés véglegesítésekor az internetes felületen van mód, sem a személyes átvétel során, sem a futárral történő kiszállítás esetén nincs erre lehetőség.

A termékek ára a szállítási költségeket nem tartalmazza. A Borpalota Kft. a termékeket a vételár hiánytalan kiegyenlítése esetén, annak feltételével adja át, addig a tulajdonjogot fenntartja.

A vásárlásról kiállított számla minden esetben a megrendelt áru átadásával egyidejűleg, a csomagolásban kerül átadásra.

7. Hibás teljesítés esetére vonatkozó szabályok

Hibás teljesítésnek minősül, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

Az átvétel alkalmával a megrendelő azt köteles ellenőrizni, hogy a leszállított áru sérült-e. Amennyiben a szállítás során megrendelő ezt elmulasztja ellenőrizni, utólag nem támaszthat hibás teljesítéssel kapcsolatos igényt a szállításból eredő sérülésekből fakadóan.
Az ellenőrzés alkalmával a csomagoláson ill. a  termékeken észlelt sérülés (szakadás, ázás, törés, stb.) esetén  a megrendelő  jegyzőkönyv felvételét köteles kérni,  és ne vegye át a terméket. Reklamációját így tudja a Borpalota Kft. érdemben kezelni.

a. Termékszavatosság
Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója, így termékszavatossági igény az előállítóval vagy a forgalmazóval szemben érvényesíthető. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
–    a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
–    a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
–    a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

b. Kellékszavatosság
A fogyasztó a Szolgáltatóval, mint vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Szavatossági igényként – a fogyasztó választása szerint – elsődlegesen kijavítást, illetve ha ezt a megrendelt termék jellege nem teszi lehetővé, kicserélést kérhet, másodlagosan árleszállítást igényelhet, illetve elállhat a szerződéstől, azzal, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Kicserélés esetén 15 napon belül vállaljuk a kicseréléssel érintett termékek szállítását. A választott kellékszavatossági jogról egy másikra is át lehet térni, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A megrendelt termékek minőségével kapcsolatos szavatossági igényét haladéktalanul, legkésőbb a szállítás napját követő két hónapon belül jelentheti. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető.

Kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, az elévülési idő egy év.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

c. Jótállás
A fogyasztót a 151/2003. (IX.22.) Korm. rend. alapján jótállási jog illeti meg a 10.000.- Ft eladási ár feletti, a Korm. rend. 1. sz. mellékletében feltüntetett ingóságok tekintetében. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor

Ezen jótállási jog kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárlókat illeti meg, a fogyasztónak nem minősülő személyek tekintetében, továbbá a fogyasztók által a Korm, rend. mellékletében nem szereplő ingóságok tekintetében a Szolgáltató. szerződésen alapuló jótállási kötelezettséget nem vállal.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, de egyébként a jótállásból fakadó jogok az a. és a b. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül gyakorolhatóak.

8. Elállás

A fogyasztót a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklási kötelezettség nélkül megilleti az elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, azaz a megrendelés napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.  Az elállás jogát a fogyasztó az alábbi hivatkozásról letölthető minta kitöltésével és e-mailen történő elküldésével/kifejezett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha az elálló nyilatkozatot a fogyasztó a határidő előtt elküldte.

A fogyasztó elállása esetén köteles a fogyasztó a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni a Szolgáltató részére.

Amennyiben a fogyasztó a termék visszaszolgáltatása során nem a legkevésbé költséges, a szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választotta, elállás esetén az ebből eredő többletköltséget a Szolgáltató nem köteles megtéríteni.

A Borpalota Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítésre eltérő megállapodás hiányában ugyanolyan fizetési móddal kerül sor, ahogyan a megrendelés során történt. A Borpalota Kft.-t azonban mindaddig visszatartási jog illeti meg, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte a Borpalota Kft, 3200 Gyöngyös, Koháry u. 4. című telephelyére.

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.
9. Csere

Csere az áru átvételétől számított 14 napon belül kérhető, azzal, hogy a visszaküldés és az újbóli csomagküldés költsége a megrendelőt terheli. Csak hiánytalan, felbontatlan, gyári csomagolású, nem használt terméket áll módunkban kicserélni.

II. Adatvédelem

A Borplaota Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban (itt olvasható) foglaltak szerint végzi az adatkezelést.

III. Jogi nyilatkozat

A Borpalota Kft. weboldalán megjelenő valamennyi tartalom (ideértve különösen az elhelyezett szöveges tartalmat, képeket, logokat, védjegyeket, grafikai megoldásokat) a Borpalota Kft. szellemi tulajdonát képezik, ezek szerzői, illetve védjegyjogi oltalom alatt állnak. A Borplaota Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a weboldalán megjelenő tartalom egy részét vagy egészét tilos másolni, reprodukálni, átalakítani, tárolni, felhasználni. A honlap tartalmának jogellenes használata polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után. A Borpalota Kft. törekszik a honlap naprakész állapotban való tartására és az ott megjelenő adatok, információk pontosságára, ugyanakkor honlapon megjelenő esetleges téves információkért, a honlap működésének esetleges akadozásáért vagy leállásáért, továbbá az ebből a tényből keletkező károkért a Borpalota Kft. felelősséget nem vállal.

IV. Panaszkezelés

Fogyasztói panasz esetén a panasz részletes leírását e-mailben vagy postai úton lehetséges megküldeni. A Borpalota Kft. a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül kivizsgálja és írásbeli választ küld a panasszal egyező módon e-mailen vagy postai úton.

Amennyiben a panasz elutasításra kerül, a fogyasztónak minősülő vásárló Békéltető Testülethez fordulhat a panasz elutasításától számított 30 napon belül. A Békéltető Testület elérhetősége:

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
honlap: www.bekeltet.hu

A Békéltető Testülethez online vitarendezési fórumként is fordulhat panaszával, az alábbi honlapon keresztül:
https://webgate.ec.europa.eu/odr

A Békéltető Testület eljárása illetékmentes. A Borpalota Kft. ezúton nyilatkozik, hogy a békéltető eljárásban részt vesz, ott vállalja a nyilatkozattételt, ám a Békéltető Testület döntését magára kötelezőnek nem ismeri el, azt csak ajánlásként fogadja el.

V. Impresszum

Cégnév: Borpalota Kft.
Székhely: 1113 Budapest, Villányi út 18. 4/46
Telephely: 3200 Gyöngyös, Koháry u. 4.
Adószám: 12719736-2-43
Cégjegyzék szám: .01-09-991609
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Szerződés nyelve: Magyar
Számlaszám: Gyöngyös Mátra Takarékszövetkezet: 62000040-11032807
Elektronikus Ügyfélszolgálat/Email: info(kukac)dubicz.hu
Telefonos Ügyfélszolgálat: 0637/301-015 (Munkanapokon 9-16 óráig)
Webcím: dubicz.hu
Felelős kapcsolattartó: Barta Bianka
Nyitva tartás: Hétfőtől – Péntekig: 9-16 óráig, Szombaton és Vasárnap: 10-13 óráig
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-113270/2017

A honlap tárhelyszolgáltatójának adatai
Cégnév: SteelFish Bt.
Postai cím: 2151 Fót, Nagy Lajos király u. 27/A
Székhely cím: 2151 Fót, Nagy Lajos király u. 27/A
Telefon: +36 30 297 83 92
Adószám: 21139163-3-13

VI. Kártyás fizetés

Elfogadom, hogy a(z) Borpalota Kft. (1113 Budapest, Villányi út 18. 4/46) által a(z) dubicz.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

English

By clicking the Redirect button the Customer accepts Borpalota Kft. (1113 Budapest, Villányi út 18. 4/46) at dubicz.hu to provide the following personal data stored in its user database to OTP Mobile Ltd. (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.) Provided data: family name, given name, country, phone number, e-mail address.

The purpose of data transmission: customer support for users, confirming transactions and fraud-monitoring for users defence.