A Borpalota Kft. célja, hogy a borászati és szőlészeti tevékenysége a lehető legkisebb környezeti hatással járjon, és példát mutasson a környezetbarát megoldások tekintetében is,

A társaság környezetvédelmi követelmények kielégítésével, környezeti teljesítményének fokozatos javításával igyekszik a környezetvédelem iránti elkötelezettségét bizonyítani.

A társaság elkötelezett a környezetvédelem jogi és egyéb előírásainak betartása, a felhasznált természeti erőforrások mennyiségének csökkentése, a természeti erőforrásokkal történő takarékos gazdálkodás, a környezetszennyezések megelőzése és a környezeti teljesítmény javítása iránt.

Ennek érdekében a társaság:

  • az alapanyagait és berendezéseit körültekintően szerzi be,
  • beszállítóit és szállítmányozóit tájékoztatja a környezetvédelmi elvárásokról,
  • a telephelyen az elérhető legkisebb környezeti hatással járó technológiát alkalmazza,
  • gyártási, termelési folyamatait nyomon követi és ellenőrzi,
  • munkatársait oktatásban részesíti és rendszeresen továbbképzi,
  • a potenciális környezeti veszélyhelyzetekre felkészült,
  • a környezeti eltéréseket kivizsgálja, a nyert tapasztalatokat felhasználja.

A Borpalota Kft. politikájához keretet az MSZ EN ISO 14001: 2015 szabványok szerinti környezetközpontú irányítási rendszere ad, amelyet folyamatosan fejleszt.

A társaság minden munkatársától elvárja, hogy a környezeti politikával azonosuljon, a napi feladatait a környezetirányítási rendszernek megfelelve végezze, munkahelyi környezetét óvja, a munkavédelmi, balesetvédelmi és egészségügyi követelményeket betartsa.

Gyöngyös, 2024. január 15.

dr. Dunai Bernadett
Ügyvezető